StreamPlay Oy tarjoaa uudenlaisia työkaluja etätyöskentelyyn ja etäopetukseen Suomessa ja globaalisti. Tuomme ihmiset aidosti lähemmäksi toisiaan uudenlaisen immersiivisen telepresenssin mahdollistavan teknologian avulla. Kehittämämme Multilocation-konseptin mukaisissa videoneuvotteluissa olet jaetussa kokous- tai luokkatilassa ja kohtaat toiset ihmiset luonnollisessa koossa.

Kuva- ja ääniteknologiaa kansainvälisesti tunnetuille brändeille

StreamPlay Oy on vuonna 2008 perustettu, yksityisessä omistuksessa oleva videoteknologiaan erikoistunut yritys. StreamPlay aloitti toimintansa kehittämällä teknologia-alustoja kansainvälisten kulutuselektroniikkavalmistajien ja OEM-/ODM-valmistajien tarpeisiin ja laajensi myöhemmässä vaiheessa toimintaansa tuotekehityspalveluihin. Historiansa aikana StreamPlay on kehittänyt kuva- ja ääniteknologiaa useille kansainvälisesti tunnetuille brändeille. Kehittämäämme teknologiaa on edelleen tänä päivänä käytössä useiden eri valmistajien tuotteissa.

 

Vuonna 2017 aloitimme yliopistoyhteistyön. Sitä seurannut kehityshanke synnytti yrityksemme nykyisen liiketoiminnan ytimen, eli Multilocation- ja Multilocation Classroom (MLC)-konseptit.

Yhteystiedot

Innovointia etäopetuksen ja etätyöskentelyn tuomiin tarpeisiin

Etäopetus ja etätyöskentely ovat lisääntyneet paljon. Etenkin koronavirusepidemia on kasvattanut voimakkaasti tarvetta etätyöskentelylle, mutta fyysisen kokoontumisen korvaamiseen tietyissä tilanteissa on muitakin perusteluita. Näitä ovat esimerkiksi mahdollisuus vähentää matkustamista, ja siten toimia ekologisemmin, sekä mahdollisuus esimerkiksi tehokkaampaan ajankäyttöön, kun työaikaa ei kulu siirtymiseen paikasta toiseen.

 

Olemme ottaneet uuden teknologian avuksemme, jotta etäyhteys myös tuntuisi käyttäjistä mahdollisimman miellyttävältä vaihtoehdolta fyysisille ja sosiaalisille kokous- ja koulutustilanteille. Innovaatiomme vie etäläsnäolon uudelle tasolle tekemällä vuorovaikutuksesta aidon tuntuista.

 

Tarjoamme ratkaisujamme ympäri Suomen ja globaalisti etenkin yrityksille ja etäopetuksen järjestäjille. Suomessa suurimpia asiakkaitamme ovat tällä hetkellä yliopistot ja korkeakoulut.

Multilocation-logo

Multilocation – immersiivinen telepresenssi aitojen kohtaamisten mahdollistajana

Kehittämämme Multilocation-konsepti tarjoa immersiivisen telepresenssin, eli mahdollisuuden kokea muiden ihmisten olevan samassa tilassa ja kommunikoida heidän kanssaan luontevasti.

 

Esimerkiksi virtuaalipelimaailmasta tuttu termi ”immersiivinen” tarkoittaa sitä, että virtuaalinen maailma koetaan uskottavana ja erittäin todentuntuisena. Peliin sisältyvät erilaiset näkö- ja ääniaistimukset vahvistavat todentuntuisuutta. Telepresenssi puolestaan viittaa uuteen kokoustekniikkaan, jossa käytettään tyypillisesti suuria, teräväpiirtoisia näyttöjä ja äänentoistojärjestelmiä todentuntuisen kokouksen tai koulutustilanteen simuloimiseksi. Konseptimme tuo immersiivisen todentuntuisuuden uudenlaiseen kokoustekniikkaan.

Lue lisää